วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตอบคำถามหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

  คำถาม : นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง
และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม
 
  ตอบ: ใช้หาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ข้อบังคับของเครือข่าย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นที่ใช้บริการเครือข่าย และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึงจะส่งผลให้สังคมอินเทอร์เน็ตสงบสุข
    1.จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีความสุข
       1.1 จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์
       ทุกคนมีอีเมลแอดเดรสที่ใช้อ้างอิงในการรับส่งไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดชอบต่อการใช้อีเมลระบบจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ
      1.2จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย
      ในการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้สนทนาจะต้องมีมารยาทต่อผู้สนทนา
      1.3จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา
       -เขียนเรื่องให้กระชับ ตรงไปตรงมา
       -ไม่ละเมิอสิทธิหรือสร้างความเสียหายแก้ผู้อื่น
       -ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์
       -ไม่ควรสร้างข้อความเท็จเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
       -ไม่ควรใช้เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  2.บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์
    1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
    2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
    3.ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติื
    4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์โจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
    5.ไม่ใช่คอมสร้างหลักฐานเท็จ
    6.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่น
    7.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนไม่มีสิทธิ์
    8.ไม่นำผลงานคนอื่นมาเป็นของตน
    9.คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการกระทำของเรา
    10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกาและมารยาทของสังคม
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น